x 

Sepet boş
Shop Menu

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - Yoksatiyo
Ünvanı:Yoksatiyo.com Tic.Ltd.Şti.Parekende (Bundan sonra yoksatiyo.com veya SATICI olarak anılacaktır)

Adresi: Fatih Mah. Kaptan Sok. A3 Blok Büyükçekmece/İSTANBUL
Telefon: 0212 883 97 47
Müşteri Hattı: 0538 311 35 40
Eposta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mersis No: 2360797963

MADDE 2 - KONU

2.1- İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın yoksatiyo’ra ait yoksatiyo.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede ve/veya web adresinde bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede ve/veya web adresinde satış fiyatı belirtilen malın satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.yoksatiyo

2.2- ALICI, satışa konu malın temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında malı sipariş verdiğini, kendisine bildirilen şartları, sipariş, iade, cayma hakkı, mesafeli satış sözleşme ve bildirimlerini tam olarak okuyarak kabul hususunda onay verdiğini kabul ve beyan eder. yoksatiyo.com sitesinde yer alan bilgilendirme, ALICI tarafından onay verilen taraflar arasındaki sözleşmeler, irsaliye, kargo teslim fişleri ve sözleşmeye konu mal faturaları iş bu sözleşmenin ayrılmaz ekleri olarak kabul edilmiştir.

2.3- İş bu sözleşme yoksatiyo’ ra açıkça sipariş edilen mallar hariç sürekli, dönemsel ya da periyodik olarak mal teslimi yükümlülüğü yüklememektedir. Web adresinde satışı yapılan mallar tüm tüketicilere arz edilmiş olup ALICI’ ya da diğer tüketicilere / ALICI’lara karşı herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır.

2.4- İş bu sözleşme konusu Mal Özel Nitelikleri Malın; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Şekli, aşağıdaki gibidir.

MADDE 3 - MAL TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ, TESLİM ŞEKLİ VE MASRAFLARI

3.1- Mal, ALICI’nın ödeme aşamalarından Teslimat aşamasında girdiği teslimat adresinde, kendisine ya da kendisi ile birlikte ikamet eden kişilere ya da teslimat adresi olarak girdiği adresteki 3. kişi veya kuruluşa teslim edilir.

3.3- Ödeme siparişin tamamlanmasının gerekli ön şartı olup, yoksatiyo, malı, ALICI tarafından verilen siparişin bedelinin ödenmesinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez, yoksatiyo hesabına geçmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ya da banka ya da 3. Kişiler ya da ALICI tarafından ödeme iptal edilir ise, yoksatiyo, tüm yasal hakları saklı kalmak üzere malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 4 - ALICI BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

4.1- ALICI, sözleşme konusu malı teslim almadan önce, kendisine teslimi anında muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayarak iade edecektir. Teslim alınan malın hasarsız ve sağlam olduğu, mal ya da ambalajının hatasız olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra malın özenle korunması borcu, ALICI’ ya aittir.

4.2- Cayma hakkı kullanılacaksa ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmemiş olması gerekmektedir.

MADDE 5 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1- yoksatiyo, sözleşme konusu malın sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

5.2- Sözleşme konusu mal, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden yoksatiyo sorumlu tutulamaz.

5.3- Cayma hakkı kullanılması durumunda ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yoksatiyo’ a yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde, malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte yoksatiyo’ a gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için yoksatiyo ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

5.4- Mal tesliminin imkansız hale gelmesi durumunda yoksatiyo imkansızlığın öğrenildiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bu durumu bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

5.5- Arızalı veya bozuk olan mal, garanti şartları içinde gerekli onarımın, şartları oluşmuş ise değişimin yapılması için yoksatiyo'ra gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri yoksatiyo tarafından karşılanacaktır. Malların Tüketici hatası, kastı ya da ihmali ile ya da yoksatiyo’ ra izafe edilmeyecek nedenler ile zarar görmesi halinde yoksatiyo malı iade almak ya da değiştirmek zorunda değildir.

5.6- Herhangi bir nedenle mal bedelinin iadesinin gerekmesi durumunda ödenecek bedel fatura bedelini geçemez. İndirim, promosyon, kampanya dönemlerindeki, fiyat değişiklikleri ve indirimler tamamı ile yoksatiyo yetkisinde olup, alınmış malların fiyatlarının takip eden herhangi bir tarihte indirilmesi, düşürülmesi, herhangi bir promosyon, kampanya, indirim, iskonto yapılması ya da tanıtım ve benzeri sebepler ile hediye, bila bedel mal verilmesi ya da sair 3. Kişi tüketicilere ekstra avantajlar sağlanması mal iade sebebi olarak kabul edilemez. ALICI, malı aldığı tarihte geçerli olarak ilan edilmemiş, uygulanmayan herhangi bir haktan daha sonraki tarihte faydalanamaz.

MADDE 6 - SÖZLEŞMEYE KONU MALIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

6.1- Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli yoksatiyo.com.tadlı web sitesindeki malın tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Sipariş adımlarından Ödeme adımında mal bedeline Nakliye ücreti eklenecektir. Ödeme Kredi kartı ile ya da havale/EFT ile yapılacaktır.

6.2- Temerrüt halinde faiz oranı, temerrüt tarihinde geçerli, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Avans faiz oranından ve her halde %30’dan fazla olamaz. Kredi kartı ile yapılan ya da kredili ödemelerde ALICI’nın çalıştığı bankaya karşı, Banka ve ALICI arasında mevcut sözleşmeler ve ilgili yasal mevzuat uyarınca sorumludur.

6.3- ALICI, taksitli satışların yalnızca kredi kartı ile yapılmakta olduğunu bildiğini, taksit sayısının web adresinde açıkça belirtildiğini, bu taksit sayısı dışında, ödemeye esas kredi kartının verilmiş olduğu Banka ile ALICI arasındaki sözleşmeler, ilgili yasal düzenlemelerde yer alan kısıtlamalar ve Banka’ nın yapmış olduğu ödeme ve taksit kolaylıklarının yoksatiyo’ru etkilemediği, bu hususların banka ve ALICI’yı ilgilendireceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4- ALICI’ nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. ALICI ve Banka arasındaki anlaşmazlıklardan yoksatiyo sorumlu tutulamayacak, oluşacak zararlardan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1- CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

ALICI’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde yoksatiyo’ra bu hakkın kullanıldığının elektronik posta ile bildirimde bulunulması gerekmektedir. Cayma beyanı yoksatiyo.com/iletisim iade-gonderi adresi üzerinden e-mail adresi, iade nedeni ve sipariş numarası girilerek online olarak yapılmalıdır. Cayma hakkı kullanıldığı durumda 7 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde Yurtiçi Kargo ile cayma hakkı kullanılan malların yoksatiyo’ra iade edilmesi gerekmektedir

Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde, malın tüm içeriği ile birlikte eksiksiz olarak ve satış faturası aslı ile birlikte yoksatiyo’ a gönderilmesi zorunludur. Bu mal ve belgelerin ulaşmasını takip eden on dört (14) gün içinde mal bedelinin ALICI ’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için yoksatiyo ilgili banka nezdinde gerekli iş ve işlemleri yapacaktır.

7.2- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI DURUMLAR

ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Malın kendisinin ve varsa içeriğindeki kutusu, silme bezi, garanti belgesi, temizleme kiti vb. her hangi diğer içeriklerin zarar görmesi halinde,

ALICI’ nın malı teslim aldığı veya malın gönderildiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde cayma hakkını kullanacağına dair bildirimde bulunmaması halinde.

7.3- ANLAŞMALI KARGO FİRMASI

Cayma hakkını kullanarak malı iade etmek isteyen ALICI, ilgili malların yoksatiyo’ un anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo firması ile aşağıda belirtilen adrese kargo bedeli yoksatiyo’a ait olarak göndermelidir.

Gönderi Adresi: Akçaburgaz Mah. 1567 Sk. No:2 Esenyurt / İSTANBUL
Müşteri Hattı: 444 67 85
Eposta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MADDE 8 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı yoksatiyo’nun oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 9 – SÖZLEŞME İMZA TARİHİ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşmesi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanmıştır. ALICI, siparişi onaylamadan hemen önce satış adımlarında açıkça yer alan Ön Bilgilendirme Formu ile bilgilendirilmiştir. Mesafeli Satış Sözleşmesinin ve Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda onaylanmış olması ilgili yasal mevzuat düzenlemeleri uyarınca içeriğinin kabulü anlamına gelmekte olup, onay tarihi sözleşmenin imza/kabul tarihi olarak kabul edilecektir. Taraflar sözleşmenin ve Ön Bilgilendirme Formunun web adresine konulmuş olmasının yoksatiyo tarafından kabul edilmiş/onaylanmış olduğu, ALICI tarafından siparişin neticelendirilmesi ile bedelinin ödenmesinin de ALICI tarafından Mesafeli Satış Sözleşmesinin ve Ön Bilgilendirme Formunun kabul edilmiş/onaylanmış anlamına geldiğini kabul ve beyan eder.

ALICI, web sitesinin niteliği itibari ile sözleşme onaylanmaksızın sipariş verilemeyeceğini bildiğini, iş bu sözleşmenin onay tarihinin, sipariş tarihi ile aynı olduğunu kabul ve beyan etmiştir.

MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI: yoksatiyo - Yoksatiyo.com Tic.Ltd.Şti.Parekende.

Çok Satan

İletisim

Adres: Fatih Mah.Veysel Karani cad. Hakan Sok. A3 Blok D8 Büyükçekmece/İSTANBUL

Mail: info@yoksatiyo.com

Telefon: 0539 940 02 73

Müşteri Hattı: 0538 311 35 40 

 

Alışveriş

Kredi kartı ile tek çekim ve taksit ile Alışveriş yapabilirsiniz, yada  Kapıda teslimatta kontröllü Nakit ödeme sistemi uygulanmaktadır.

EFT ve Havale Ödeme ile de alışveriş yapabilirsiniz.

Call Center

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?

0539 940 02 73

Yardım ?